logo

Пошук

  Нова українська школа: ключові компетентності

  02.03.2020

  Компетентність – динамічна комбінація знань, способів мислення, поглядів, цінностей, навичок, умінь, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність.

  Ключові компетентності – ті, яких кожен потребує для особистої реалізації, розвитку, активної громадянської позиції, соціальної інклюзії та працевлаштування і які здатні забезпечити особисту реалізацію та життєвий успіх протягом усього життя.

  10 ключових компетентностей Нової української школи(НУШ):

  • Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами;
  • Спілкування іноземними мовами;
  • Математична компетентність;
  • Основні компетентності у природничих науках і технологіях;
  • Інформаційно-цифрова компетентність;
  • Уміння вчитися впродовж життя;
  • Ініціативність і підприємливість;
  • Соціальна та громадянська компетентності;
  • Обізнаність та самовираження у сфері культури;
  • Екологічна грамотність і здорове життя.

  Спільними для всіх компетентностей є такі вміння:

  • уміння читати і розуміти прочитане (#читати);
  • уміння висловлювати думку усно і письмово (#висловлюватися);
  • критичне мислення (#мислити #медіаграмотність);
  • здатність логічно обґрунтовувати позицію (#логіка);
  • виявляти ініціативу (#ініціатива);
  • творити (#творити);
  • уміння вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати рішення (#приймати рішення);
  • уміння конструктивно керувати емоціями (#емоції);
  • застосовувати емоційний інтелект (#емоції);
  • здатність співпрацювати в команді (#командна робота).

  Про концепцію НУШ дивіться за покликанням

  Free Download WordPress Themes
  Download WordPress Themes
  Download Premium WordPress Themes Free
  Premium WordPress Themes Download
  udemy paid course free download
  download huawei firmware
  Premium WordPress Themes Download
  ZG93bmxvYWQgbHluZGEgY291cnNlIGZyZWU=