logo

Пошук

  Публічна інформація


  Зміст


  Нормативна база УІРО


  Установчі документи

  Загальна інформація

  • Статут
  • Колективний договір
  • Правила внутрішнього трудового розпорядку
  • Нормативні матеріали та інформація з питань охорони праці та інструкції з охорони праці

  Публічні закупівлі

  • Уповноважені особи у сфері публічних закупівель
  • Річний план закупівель на 2020 рік
  • Річний план закупівель на 2021 рік

  Законодавство про доступ до публічної інформації

  Закон України «Про доступ до публічної інформації»

  • Форми для подання письмового запиту на отримання публічної інформації;’
  • Форми для подання запиту на отримання публічної інформації електронною поштою;
  • Інформація про систему обліку;
  • Види інформації, яку зберігає Міністерство юстиції України;
  • Порядок складання, подання запиту на інформації;
  • Права громадян, передбачені Законом України «Про доступ до публічної інформації»;
  • Відмова та відстрочка в задоволенні запиту на отримання публічної інформації;
  • Оскарження рішень суб’єктів владних повноважень, їх дій чи бездіяльності;
  • Перелік наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних

  Запити на надання публічної інформації (форми запитів)


  Від фізичної особиФорми для подання запиту на отримання публічної інформації від фізичної особи в письмовому вигляді

  Примітки:

  1. Запит може бути поданий:

  • на поштову адресу: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36  (на конверті вказувати “Публічна інформація”);
  • на електронну адресу: info@uied.org.ua;
  • телефон: (044) 592 94 23.

  2. Запит на інформацію може бути подано запитувачем особисто до спеціального структурного підрозділу, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, за адресою: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36

  3. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.

  4. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

  5. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

  6. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

  7. Інформація на запит надається безоплатно.

  8. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом понад 10 сторінок, про це протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

  9. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

  9.1 ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ ОСВІТИ»  не володіє і не зобов’язана відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

  9.2 інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

  9.3 запитувач не оплатив фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 10 цих приміток;

  9.4 не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, а саме не зазначено:

  • прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є);
  • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
  • підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

   

  Від юридичної особиФорма для подання запиту на отримання публічної інформації від юридичної особи в письмовому вигляді

  Примітки:

  1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні Міністерства юстиції України, розміщується на веб-сайті Міністерства юстиції України minjust.gov.ua.

  2. Запит може бути поданий:

  • на поштову адресу: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36 (на конверті вказувати “Публічна інформація”);
  • на електронну адресу: info@uied.org.ua;
  • телефон: (044) 592 94 23.

  3. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.

  4. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

  5. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

  6. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

  7. Інформація на запит надається безоплатно.

  8. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом понад 10 сторінок, про це протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

  9. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

  9.1 ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ ОСВІТИ» не володіє і не зобов’язана відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

  9.2 інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

  9.3 запитувач не оплатив фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 10 цих приміток;

  9.4 не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, а саме не зазначено:

  • прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є);
  • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
  • підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

   

  Від об’єднання громадян без статусу юридичної особи : Форма для подання запиту на отримання публічної інформації від об’єднання громадян без статусу юридичної особи в письмовому вигляді

  Примітки:

  1. Запит може бути поданий:

  • на поштову адресу: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36;
  • на електронну адресу: info@uied.org.ua;
  • телефон: (044) 592 94 23.

  2. Запит на інформацію може бути подано запитувачем особисто до спеціального структурного підрозділу, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Міністерство юстиції України, за адресою: 01001, м. Київ, вул. Городецького, 13, кімната N 102.

  3. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.

  4. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

  5. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

  6. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

  7. Інформація на запит надається безоплатно.

  8. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом понад 10 сторінок, про це протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

  9. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

  9.1 ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ ОСВІТИ» не володіє і не зобов’язана відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

  9.2 інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

  9.3 запитувач не оплатив фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 10 цих приміток;

  9.4 не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, а саме не зазначено:

  • прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є);
  • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
  • підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

  Перелік виданих документів про підвищення кваліфікації


  • Перелік виданих документів щодо підвищення кваліфікації науково-педагогічнихі педагогічних працівників ОІППО (Тренери для тренерів) з теми «Супровід діяльності Центрів професійного розвиткупедагогічних працівників», термін проведення за посиланням.
  • Перелік виданих документів щодо підвищення кваліфікації директорів та консультантів центрів професійного розвитку педагогічних працівників (Наказ УІРО №56-аг від 15.04.22) група 1 за покликанням.
  • Перелік виданих документів щодо підвищення кваліфікації директорів та консультантів центрів професійного розвитку педагогічних працівників (Наказ УІРО №56-аг від 15.04.22) група 2 за покликанням.
  • Перелік виданих документів щодо підвищення кваліфікації директорів та консультантів центрів професійного розвитку педагогічних працівників (Наказ УІРО №56-аг від 15.04.22) група 3 за покликанням.
  • Перелік виданих документів щодо підвищення кваліфікації директорів та консультантів центрів професійного розвитку педагогічних працівників (Наказ УІРО №56-аг від 15.04.22) група 4 за покликанням.
  • Перелік виданих документів щодо підвищення кваліфікації директорів та консультантів центрів професійного розвитку педагогічних працівників (Наказ УІРО №56-аг від 15.04.22) група 5 за покликанням.
  • Перелік виданих документів щодо підвищення кваліфікації директорів та консультантів центрів професійного розвитку педагогічних працівників (Наказ УІРО №56-аг від 15.04.22) група 6 за покликанням.