logo

Пошук

  Публічна інформація

  Зміст

  Нормативна база

  Загальна інформація

  Статут


  Колективний договір

  Плани та звіти

  Публічні закупівлі

  Законодавство про доступ до публічної інформації

  Закон України «Про доступ до публічної інформації»

  • Форми для подання письмового запиту на отримання публічної інформації;’
  • Форми для подання запиту на отримання публічної інформації електронною поштою;
  • Інформація про систему обліку;
  • Види інформації, яку зберігає Міністерство юстиції України;
  • Порядок складання, подання запиту на інформації;
  • Права громадян, передбачені Законом України «Про доступ до публічної інформації»;
  • Відмова та відстрочка в задоволенні запиту на отримання публічної інформації;
  • Оскарження рішень суб’єктів владних повноважень, їх дій чи бездіяльності;
  • Перелік наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних
  Запити на надання публічної інформації від фізичної особи
  Форми для подання запиту на отримання публічної інформації від фізичної особи в письмовому вигляді

  Примітки:

  1. Запит може бути поданий:

  • на поштову адресу: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36  (на конверті вказувати “Публічна інформація“);
  • на електронну адресу: info@uied.org.ua;
  • телефон: (044) 592 94 23.

  2. Запит на інформацію може бути подано запитувачем особисто до спеціального структурного підрозділу, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, за адресою: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36

  3. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.

  4. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

  5. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

  6. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

  7. Інформація на запит надається безоплатно.

  8. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом понад 10 сторінок, про це протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

  9. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

  9.1 Державна установа «Український інститут розвитку освіти»  не володіє і не зобов’язана відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

  9.2 інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

  9.3 запитувач не оплатив фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 10 цих приміток;

  9.4 не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України “Про доступ до публічної інформації“, а саме не зазначено:

  • прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є);
  • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
  • підпис і дату (за умови подання письмового запиту).
  Запити на надання публічної інформації від юридичної особи
  Форма для подання запиту на отримання публічної інформації від юридичної особи в письмовому вигляді

  Примітки:

  1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні Міністерства юстиції України, розміщується на веб-сайті Міністерства юстиції України minjust.gov.ua.

  2. Запит може бути поданий:

  • на поштову адресу: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36 (на конверті вказувати “Публічна інформація“);
  • на електронну адресу: info@uied.org.ua;
  • телефон: (044) 592 94 23.

  3. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.

  4. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

  5. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

  6. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

  7. Інформація на запит надається безоплатно.

  8. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом понад 10 сторінок, про це протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

  9. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

  9.1 Державна установа «Український інститут розвитку освіти» не володіє і не зобов’язана відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

  9.2 інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

  9.3 запитувач не оплатив фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 10 цих приміток;

  9.4 не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме не зазначено:

  • прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є);
  • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
  • підпис і дату (за умови подання письмового запиту).
  Запити на надання публічної інформації від об’єднання громадян без статусу юридичної особи
  Форма для подання запиту на отримання публічної інформації від об’єднання громадян без статусу юридичної особи в письмовому вигляді

  Примітки:

  1. Запит може бути поданий:

  • на поштову адресу: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36;
  • на електронну адресу: info@uied.org.ua;
  • телефон: (044) 592 94 23.

  2. Запит на інформацію може бути подано запитувачем особисто до спеціального структурного підрозділу, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Міністерство юстиції України, за адресою: 01001, м. Київ, вул. Городецького, 13, кімната N 102.

  3. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.

  4. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

  5. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

  6. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

  7. Інформація на запит надається безоплатно.

  8. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом понад 10 сторінок, про це протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

  9. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

  9.1 Державна установа «Український інститут розвитку освіти» не володіє і не зобов’язана відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

  9.2 інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

  9.3 запитувач не оплатив фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 10 цих приміток;

  9.4 не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України “Про доступ до публічної інформації“, а саме не зазначено:

  • прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є);
  • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
  • підпис і дату (за умови подання письмового запиту).
  Перелік виданих документів про підвищення кваліфікації

  Перелік виданих документів щодо підвищення кваліфікації науково-педагогічнихі педагогічних працівників ОІППО (Тренери для тренерів) з теми «Супровід діяльності Центрів професійного розвиткупедагогічних працівників», термін проведення за посиланням.

  Наказ УІРО №56-аг від 15.04.22
  Перелік виданих документів щодо підвищення кваліфікації директорів та консультантів центрів професійного розвитку педагогічних працівників
  група 1
  група 2
  група 3
  група 4
  група 5
  група 6