logo

Пошук

  Всеукраїнська школа онлайн

  1. Платформа для дистанційного та змішаного навчання “Всеукраїнська школа онлайн”

  Путівник по Всеукраїнській школі онлайн

  2. Нормативно-правові документи МОН

  Наказ Міністерство освіти і науки України від 4 жовтня 2021 р. №1067 Про затвердження Порядку наповнення вебплатформи дистанційного навчання «Всеукраїнська школа онлайн» освітніми матеріалами

  Наказ Міністерство освіти і науки України від 26 жовтня 2020 р. №1315 Про деякі питання забезпечення дистанційного навчання здобувачів повної загальної середньої освіти у 2020 – 2021 роках

  3. Нормативно-правові документи УІРО

  ПОЛОЖЕННЯ про Експертну раду з питань наповнення вебплатформи дистанційного навчання «Всеукраїнська школа онлайн» освітніми матеріалами, затверджене наказом УІРО № 155-аг, від 26.10.21

  ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД ЕКСПЕРТНОЇ РАДИ  з питань наповнення вебплатформи дистанційного навчання «Всеукраїнська школа онлайн» освітніми матеріалами, затверджене наказом УІРО № 160-аг, від 29.10.21

  Критерії експертизи освітніх матеріалів для вебплатформи дистанційного навчання «Всеукраїнська школа онлайн», затверджені Наказом УІРО №161-аг від 4.11.21 р.,  Додаток 1