logo

Пошук

  Всеукраїнська школа онлайн

  Освітня платформа для дистанційного та змішаного навчання «ВШО»

  Путівник по «Всеукраїнській школі онлайн»

  Методичні рекомендації для вчителів 5-11 класів щодо використання електронних освітніх матеріалів вебплатформи дистанційного навчання «Всеукраїнська школа онлайн» в освітньому процесі.

  Урок з мінної безпеки для молодших школярів

  Урок з мінної безпеки для старших школярів

  Нормативно-правові документи МОН

  Наказ Міністерства освіти і науки України від 4.10.2021 р. №1067 Про затвердження Порядку наповнення вебплатформи дистанційного навчання «Всеукраїнська школа онлайн» освітніми матеріалами.

  Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.10.2020 р. №1315 Про деякі питання забезпечення дистанційного навчання здобувачів повної загальної середньої освіти у 2020 – 2021 роках

  Нормативно-правові документи УІРО

  Положення про Експертну раду з питань наповнення вебплатформи дистанційного навчання «Всеукраїнська школа онлайн» освітніми матеріалами.

  Персональний склад експертної ради з питань наповнення вебплатформи дистанційного навчання «Всеукраїнська школа онлайн» освітніми матеріалами.

  Критерії експертизи освітніх матеріалів для вебплатформи дистанційного навчання «Всеукраїнська школа онлайн».

  Вимоги до оформлення експертних висновків.

  Кваліфікаційні вимоги до експертів освітніх матеріалів.


  Графік проведення планових засідань Експертної ради у 2022 році.


  Перелік потенційних експертних установ


  Технічні вимоги до освітніх матеріалів