logo

Пошук

  Про Інститут

  Державна установа «Український інститут розвитку освіти» (далі – УІРО) створена згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 593 від року. Згідно з цією постановою, УІРО є неприбутковою, незалежною організацією у сфері управління Міністерства освіти і науки України (далі – МОН).

  Установчі документи

  Наша місія – закласти основи сучасної та конкурентоспроможної освіти, як за змістом, так і за методологією; розробляти проекти фундаментальних змін в освіті в Україні; надати методичну підтримку навчальних закладів щодо реалізації державної політики у сфері освіти, зокрема, Нової української школи (НУШ).

  Основні завдання:

  • розробка змісту освіти на основі принципів особистісно-орієнтованої освіти, підходу до компетентності та соціальної справедливості;
  • розробка освітніх стандартів, навчальних програм, їх реалізація та надання методичної підтримки вчителів та шкіл;
  • розробка професійних стандартів та програм навчання педагогічних працівників, навчальних матеріалів та методичних рекомендацій;
  • забезпечення навчально-методичної підтримки вчителів, що працюють в інклюзивному освітньому середовищі, підготовка пропозицій щодо вдосконалення змісту, форм і методів навчання дітей з особливими освітніми потребами у спеціальних навчальних закладах та в межах інклюзивного освітнього середовища, забезпечення засвоєння методів проведення комплексного оцінка розвитку дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивних ресурсних центрах;
  • здійснення навчально-методичного забезпечення дистанційної освіти, впровадження цифрових освітніх технологій;
  • адміністрування спеціалізованих освітніх інформаційно-телекомунікаційних систем за рішенням МОН, створення та підтримка функціонуючих електронних освітніх та інформаційних ресурсів;
  • організація (включаючи електронні та аудіосигнали) участь у заходах з надання матеріалів освітніх, освітніх установ;
  • надання експертизи (від імені МОН, щодо угод з юридичними та фізичними особами) навчальних закладів, включаючи навчання та підтримку функціонування держави та (для конкурсного відбору підручників та навчально-методичних видань);
  • підготовка навчальних, навчально-методичних та інших публікацій, у тому числі електронних;
  • підтримка інноваційних освітніх проектів, експериментів на національному рівні на основі дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти, у післядипломній педагогічній освіті;
  • організація конференцій, нарад, круглих столів, нарад, семінарів, виставок, презентацій навчально-методичних та наукових публікацій, включаючи навчальні заклади, та інших заходів.