logo

Пошук

  Вакансії


  Державна установа “Український інститут розвитку освіти”


  • розробляємо та втілюємо проєкти фундаментальних змін в освіті в Україні (за змістом та методологією);
  • надаємо методичну підтримку закладам освіти і педагогічним працівникам під час реалізації державної політики у сфері освіти, зокрема, Нової української школи на всіх рівнях освіти;
  • відповідаємо за організацію апробації, експертизи, надання грифів навчальній літературі та навчальним програмам
   (* з вересня 2024 року).

  Посади методистів за напрямами:


  • Математика;
  • Інформатика;
  • Англійська мова;
  • Інклюзивне навчання;
  • Психологія;
  • Дошкільна освіта;
  • Професійний розвиток педагогічних працівників.

  Якщо ви з комп’ютером на “ТИ” та маєте:

  • повну вищу педагогічну чи психологічну освіту;
  • стаж роботи в закладах освіти або освітянських інституціях (*5 і більше років);
  • утверджену українську національну та громадянську ідентичність;
  • власні розробки (програми, підручники,методичні рекомендації чи інше);
  • бажання працювати в державній установі (конкурентна заробітна плата, дружній колектив, можливості для професійного зростання)

  НАДСИЛАЙТЕ РЕЗЮМЕ на посаду методиста на пошту info@uied.org.ua


  Посада діловода


  1. Кваліфікаційні вимоги
  • На посаду діловода Відділу організаційного та матеріально-технічного забезпечення призначається особа, яка має вищу освіту другий (магістерський) рівень або перший (бакалаврський) рівень за спеціальностями та досвідом роботи не менше як один рік:
   • «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
   • «Управлінський облік»
   • «Публічне управління та адміністрування»
  2. Повинен знати
  • Вимоги законодавства України, нормативно-правових актів, положень та інструкцій щодо ведення діловодства та оформлення документів на підприємстві.
  • Основи законодавства про захист персональних даних.
  • Стандарти системи організаційно-розпорядчої документації.
  • Правила архівного зберігання документів.
  • Порядок контролю за проходженням службових документів і матеріалів.
  • Структуру підприємства і його підрозділів.
  • Правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства.
  • Основи роботи з персональним комп’ютером та іншою організаційною технікою.
  • Правила застосування сучасних технічних засобів оброблення інформації, комунікації та зв’язку, обчислювальної техніки.
  • Правила і норми охорони праці, техніки безпеки та протипожежного захисту.
  3. Завдання та обов’язки
  • Приймає, реєструє кореспонденцію і надсилає її до структурних підрозділів підприємства.
  • Передає документи на виконання, оформлює реєстраційні картки або створює банк даних відповідно до резолюцій керівників підприємства.
  • Веде картотеку обліку проходження документальних матеріалів, контролює їх виконання, видає необхідні довідки щодо зареєстрованих документів.
  • Відсилає документацію адресатам.
  • Обліковує отриману і відіслану кореспонденцію.
  • Систематизує і зберігає документи поточного архіву.
  • Створює довідковий апарат до документів.
  • Готує і здає до архіву підприємства документальні матеріали, закінчені діловодством, і реєстраційну картотеку або комп’ютерні банки даних.
  • Складає описи справ, що передають в архів для зберігання.
  • Забезпечує зберігання службової документації.

  НАДСИЛАЙТЕ РЕЗЮМЕ на посаду діловода на пошту info@uied.org.ua


  Провідний фахівець відділу змісту освіти


  1. Кваліфікаційні вимоги
  • На посаду провідного фахівця відділу призначається особа, яка має вищу або неповну вищу освіту першого (бакалаврського) рівня, здатна працювати в інтенсивному режимі, самостійно розвʼязувати проблеми у межах своєї компетенції.
  2. Повинен знати
  • Конституцію України, закони України, укази і розпорядження Президента України, нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти та науки України, інші нормативно-правові акти з питань господарського, цивільного, податкового законодавства;
  • Офісне програмне забезпечення та спеціалізоване програмне забезпечення для роботи з текстами, зображенням, звуком, яке використовується в Інституті, засоби обчислювальної техніки та звʼязку;
  • Правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежного захисту при роботі з оргтехнікою й у службових приміщеннях Інституту.
  3. Завдання та обов’язки
  • Здійснює інформаційний супровід діяльності відділу, розробляє і пропонує для оприлюднення інформаційні повідомлення;
  • Здійснює організаційний, інформаційний супровід адміністрування навчальних і методичних матеріалів;
  • Розробляє художньо-технічне оформлення навчальних, методичних, інформаційних матеріалів Інституту;
  • Бере участь у розробленні наказів, інших документів з питань діяльності Інституту; відділу;
  • Бере участь в підготовленні й оформленні аналітичних матеріалів, звітів;
  • Забезпечує організацію і проведення заходів (очних і онлайн);
  • Забезпечує інформаційний супровід діяльності Відділу через соціальні мережі;
  • Впорядковує та веде облік документації Відділу;
  • Виконує інші функції відповідно до покладених на Відділ завдань в межах своєї компетентності;

  НАДСИЛАЙТЕ РЕЗЮМЕ на посаду юрисконсульта на пошту info@uied.org.ua


  Провідний фахівець відділу цифрових освітніх технологій


  1. Кваліфікаційні вимоги
  • На посаду провідного фахівця відділу призначається особа, яка має вищу освіту першого (бакалаврського) рівня і стаж роботи не менше ніж 2 роки, здатна працювати в інтенсивному режимі, самостійно розвʼязувати проблеми у межах відповідної компетенції.
  2. Повинен знати
  • Конституцію України, закони України, укази і розпорядження Президента України, нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти та науки України, інші нормативно-правові акти з питань господарського, цивільного, податкового законодавства;
  • Офісне програмне забезпечення та спеціалізоване програмне забезпечення для роботи з текстами, зображенням, звуком, яке використовується в Інституті, засоби обчислювальної техніки та звʼязку;
  • Правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежного захисту при роботі з оргтехнікою й у службових приміщеннях Інституту.
  3. Завдання та обов’язки
  • Забезпечує підготовку документів у процесі відбору фахівців в Інституті з метою проведення внутрішньої експертизи освітніх матеріалів для вебплатформи дистанційного навчання «Всеукраїнська школа онлайн»;
  • За вказівкою начальника відділу здійснює розміщення та оприлюднення освітніх та інших матеріалів на вебплатформі дистанційного навчання «Всеукраїнська школа онлайн», інших інформаційних системах та ресурсах, що адмініструються Інститутом;
  • За вказівкою начальника Відділу розробляє цифрові освітні матеріали з використанням спеціального програмного забезпечення;
  • Бере участь у розробленні наказів, інших документів з питань діяльності Інституту;
  • Бере участь в підготовленні аналітичних матеріалів за результатами виконання завдань відділу;
  • Бере участь у підготовці звітів за результатами діяльності відділу;
  • Впорядковує та веде облік документації, повʼязаною з діяльністю відділу;
  • Створює шаблони, виконує оформлення цифрових інформаційних матеріалів Інституту;
  • Консультує інших працівників Інституту з питань дизайну, макетування та розміщення цифрових інформаційних матеріалів;
  • Виконує інші функції відповідно до покладених на відліл завдань в межах своєї компетентності;

  НАДСИЛАЙТЕ РЕЗЮМЕ на посаду юрисконсульта на пошту info@uied.org.ua