logo

Пошук

  Затверджено Типову освітню програму для 5-9 класів загальноосвітніх шкіл

  19.02.2021

  Міністерство освіти і науки України оприлюднило наказ від №235 «Про затвердження типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти». До розроблення цього документу був долучений Український інститут розвитку освіти.

  Типова освітня програма розроблена з метою реалізації Державного стандарту базової середньої освіти. Документ створює умови для продовження реформи «Нова українська школа» у 5-9 класах із 2022 р

  Згідно з програмою, питання навчального навантаження учнів 5–9 класів закладів загальної середньої освіти регулюється Санітарним регламентом для закладів загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України 2205 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України р. за №1111/35394) і Державним стандартом базової середньої освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від р. № 898.

  Санітарним регламентом встановлено допустиму сумарну кількість годин (навчальних занять) тижневого навантаження учнів. При п’ятиденному навчальному тижні кількість годин становить: для учнів 5-го класу – 28, 6-го класу – 31, 7-го класу – 32, 8-го класу – 33, 9-го класу – 33 години на тиждень.

  Таке тижневе навантаження учнів було встановлено ще у 2001 році Державними санітарними правилами і нормами влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01, затвердженими постановою Головного державного санітарного лікаря України від 63.

  Базовим навчальним планом базової середньої освіти Державного стандарту (додаток 23) визначено гранично допустиме річне навчальне навантаження учнів: для 5-6 класів – 2 065 годин, 7-9 класів – 3 430 годин (разом – 5 495 годин).

  Також базовим навчальним планом визначено кількість додаткових годин для вивчення предметів освітніх галузей, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять, що для рівня базової середньої освіти становить 227,5 годин.

  Гранично допустиме навчальне навантаження учнів, визначене типовою освітньою програмою, відповідає базовому навчальному плану Державного стандарту, а саме:

  • 5-6 класи – 28 (5 клас) +31 (6 клас) = 59 годин на тиждень, що становить 2065 годин (59 год. х35 навчальних тижнів= 2065);
  • 7-9 класи – 32 (7 клас) + 33 (8 клас) + 33 (9 клас) = 98 годин на тиждень, що становить 3430 годин (98 х 35 навчальних тижнів = 3430);
  • 5-9 класи (разом) – 59+98 = 157 годин на тиждень, що становить 5495 годин.

  Порівняно з чинними навчальними планами типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України р. № 405, навчальне навантаження на тиждень не змінилося.

  Кількість додаткових годин, визначених типовою освітньою програмою, також відповідає базовому навчальному плану Державного стандарту, а саме: для 5-го класу – 2 години на тиждень, для 6-го класу – 2 години на тиждень, для 7-го класу – 1 година на тиждень, для 8-го класу – 1 година на тиждень, для 9-го класу – 0,5 годин на тиждень, що разом становить 6,5 годин на тиждень або 227,5 години на рік.

  Кількість уроків з фізичної культури (не менше трьох разів на тиждень для кожного класу) встановлена Законом України «Про фізичну культуру і спорт» (частина четверта статті 26).

  Згідно з Базовим навчальним планом Державного стандарту (додаток 23) години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів.

  Аналогічні норми були визначені також базовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів II-III ступеня Державних стандартів 2004 і 2011 років (Державний стандарт базової і повної середньої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від р. № 24; Державний стандарт базової і повної середньої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від р. № 1392).

  Згідно з типовим навчальним планом типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти реалізація соціальної та здоров’язбережувальної освітньої галузі здійснюється через інтегрований курс «Здоров’я, безпека та добробут» (5-9 класи) і предмет «Підприємництво і фінансова грамотність» (8-9 класи).

  Окрім того, типовим навчальним планом передбачена можливість вивчення учнями 5-6 класів у межах соціальної та здоров’язбережувальної освітньої галузі одного з предметів: «Етика», «Культура добросусідства» або іншого курсу морального спрямування.

  Відповідно до частини 6 статті 11 Закону України «Про повну загальну середню освіту», заклад освіти визначає перелік навчальних предметів (інтегрованих курсів) для реалізації кожної освітньої галузі, що відображається в навчальному плані освітньої програми закладу освіти.

  Саме заклад освіти з урахуванням освітніх потреб учнів ухвалює рішення щодо включення до освітньої програми одного з предметів: «Етика», «Культура добросусідства», інший курс морального спрямування або вивчення відповідних питань в межах інтегрованого курсу «Здоров’я, безпека та добробут».

  Джерело офіційний сайт МОН

  Download WordPress Themes
  Download Nulled WordPress Themes
  Free Download WordPress Themes
  Download WordPress Themes Free
  free online course
  download lenevo firmware
  Download Nulled WordPress Themes
  online free course