logo

Пошук

  PISA: аналіз результатів України

  02.03.2020

  PISA в межах кожного свого трирічного циклу оцінює грамотність (literacy) учнів/студентів у читанні, математиці та природничо-наукових дисциплінах. Успішність у кожній із цих трьох галузей тлумачиться з погляду рівнів сформованості його грамотності за шкалою PISA, де Рівень 6 — найвищий, а Рівень 1 (і нижчі) — найнижчий. Рівень 3 – найбільш типовий для серед 15-річних підлітків.

  Читацька грамотність — це здатність сприймати, аналізувати, використовувати й оцінювати письмовий текст задля досягнення певних цілей, розширювати свої знання й читацький потенціал, а також посилювати свою готовність брати активну участь у житті суспільства. Базового рівня сформованості читацької грамотності досягли 74,1% учнів, з них 46,4%  досягли рівня 3 і вище.

  Математична грамотність учня визначається як його здатність формулювати, застосовувати й інтерпретувати математику в різноманітних контекстах. Це включає математичні міркування й застосування математичних понять, процедур, фактів та інструментів для опису, пояснення й прогнозування явищ. Грамотність у галузі математики допомагає зрозуміти роль математики у світі, робити аргументовані висновки й приймати рішення, необхідні людям як творчим, активним і свідомим громадянам. Базовий рівень математичної грамотності мають 64% учнів, з них 37,9%  мають рівень 3 і вище.

  Природничо-наукова грамотність визначається як здатність учня як свідомого громадянина вивчати й вирішувати питання, пов’язані з наукою й науковими ідеями. Науково грамотна особа готова аргументовано міркувати про науку й технології, що потребує від неї таких компетентностей: пояснювати різноманітні явища з наукової позиції, оцінювати й розробляти наукове дослідження, а також інтерпретувати дані й докази з наукової позиції. Базового рівня сформованості математичної грамотності досягли 73,6% учнів, з них 43,6%  досягли рівня 3 і вище.

  Деякі висновки за результатами PISA-2018

  Середні показники результатів українських учнів у всіх трьох галузях нижчі за середні по країнах Організація економічного співробітництва та розвитку. Ця різниця близька до еквівалента в один рік навчання.

  На нинішньому етапі перед Україною постає складне, але досяжне завдання: збільшити відсоток учнів із вищими рівнями сформованої грамотності.

  З-поміж трьох галузей в Україні найбільш проблемною є математика, у більшості референтних країн немає значних відмінностей між результатами у трьох предметних галузях.

  Гендерні відмінності: дівчата демонструють значно вищий рівень читацької грамотності порівняно з хлопцями (ця тенденція спостерігається у середньому по країнах ОЕСР і у референтних країнах), з математичної та природничо-наукової грамотності дівчата демонструють нижчий рівень порівняно з хлопцями.

  Простежується залежність між середнім рівнем успішності учнів і їхнім соціально-економічним індексом. Так в Україні успішність учнів, які мають низькі показники соціально-економічного статусу, гірша, ніж таких самих учнів у країнах ОЕСР і майже наближаються до значень країн ОЕСР для учнів із високим соціально-економічним статусом.

  В Україні спостерігається суттєва різниця між успішністю в читанні учнів, які навчаються в закладах освіти, що розташовані в різних типах місцевості:

  Середній бал із читання
  Велике місто понад млн жителів 499,4
  Місто від 100 тисяч до млн 479,9
  Невелике місто від 15 тисяч до 100 тисяч 463,7
  Містечко/селище від 3 до 15 тисяч 456,9
  Село, хутір менше 3 тис 420,6

  Національний звіт за результатами міжнародного дослідження якості освіти PISA-2019 дивіться за покликанням.

  Джерело за покликанням

  Download WordPress Themes
  Download Best WordPress Themes Free Download
  Download WordPress Themes
  Download Nulled WordPress Themes
  online free course
  download lenevo firmware
  Free Download WordPress Themes
  udemy paid course free download