logo

Пошук

  Нова українська школа: ключові компетентності

  02.03.2020

  Компетентність – динамічна комбінація знань, способів мислення, поглядів, цінностей, навичок, умінь, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність.

  Ключові компетентності – ті, яких кожен потребує для особистої реалізації, розвитку, активної громадянської позиції, соціальної інклюзії та працевлаштування і які здатні забезпечити особисту реалізацію та життєвий успіх протягом усього життя.

  10 ключових компетентностей Нової української школи(НУШ):

  • Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами;
  • Спілкування іноземними мовами;
  • Математична компетентність;
  • Основні компетентності у природничих науках і технологіях;
  • Інформаційно-цифрова компетентність;
  • Уміння вчитися впродовж життя;
  • Ініціативність і підприємливість;
  • Соціальна та громадянська компетентності;
  • Обізнаність та самовираження у сфері культури;
  • Екологічна грамотність і здорове життя.

  Спільними для всіх компетентностей є такі вміння:

  • уміння читати і розуміти прочитане (#читати);
  • уміння висловлювати думку усно і письмово (#висловлюватися);
  • критичне мислення (#мислити #медіаграмотність);
  • здатність логічно обґрунтовувати позицію (#логіка);
  • виявляти ініціативу (#ініціатива);
  • творити (#творити);
  • уміння вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати рішення (#приймати рішення);
  • уміння конструктивно керувати емоціями (#емоції);
  • застосовувати емоційний інтелект (#емоції);
  • здатність співпрацювати в команді (#командна робота).

  Про концепцію НУШ дивіться за покликанням

  Download WordPress Themes
  Premium WordPress Themes Download
  Download Premium WordPress Themes Free
  Premium WordPress Themes Download
  ZG93bmxvYWQgbHluZGEgY291cnNlIGZyZWU=
  download micromax firmware
  Free Download WordPress Themes
  udemy course download free