logo

Пошук

  Всеукраїнський педагогічний марафон СТРАТЕГІЧНА СЕСІЯ «ІННОВАЦІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЗДО: ПЕДАГОГИ, БАТЬКИ, ДІТИ. ВІНОЧОК ОСВІТНІХ ПРОГРАМ УКРАЇНСЬКОГО ДОШКІЛЛЯ»

  17.12.2021

  16 грудня 2021 року в межах Всеукраїнського педагогічного марафону відбулась стратегічна сесія «ІННОВАЦІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЗДО: ПЕДАГОГИ, БАТЬКИ, ДІТИ. ВІНОЧОК ОСВІТНІХ ПРОГРАМ УКРАЇНСЬКОГО ДОШКІЛЛЯ».

  Організатори конференції: Міністерство освіти і науки України, Державна установа «Український інститут розвитку освіти», Інститут проблем виховання НАПН України, Інститут психології ім. Г. С. Костюка, видавництво «Ранок».

  Модератори заходу:

  • Косенчук Ольга Геннадіївна, начальниця відділу дошкільної та початкової освіти Державної установи «Український інститут розвитку освіти», к.п.н., доцент.
  • Рейпольська Ольга Дмитрівна, завідувачка лабораторії дошкільної освіти і виховання Інституту проблем виховання НАПН України, доктор педагогічних наук, доцент.
  • Гавриш Наталія Василівна, головна наукова співробітниця лабораторії дошкільної освіти і виховання Інституту проблем виховання НАПН України, доктор педагогіч- них наук, професор.
  • Рагозіна Вікторія Валентинівна, провідна наукова співробітниця лабораторії дошкільної освіти і виховання Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник.

  Впродовж семи годин було презентовано дев’ять освітніх програм розвитку, навчання і виховання, а саме: «Дитина», «Впевнений старт», Стежинки у Всесвіт», «Стрім-освіта», «Українське дошкілля», «Освіта і піклування», «Світ дитинства», «Я у світі» та «Соняшник».

  Марафон охоплював 9 блоків, 26 спікерів та 16 тисяч зареєстрованих слухачів.

   


  БЛОК 1


  «ДИТИНА» – ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД 2-Х ДО 7-МИ РОКІВ (модераторка блоку Рейпольська О.Д.).

  У першому блоці були висвітлені доповіді з таких тем:

  • «Програма «Дитина» — вектори парадигмальних змін» (спікерки: Половіна Олена Анатоліївна, завідувачка кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент; Кондратець Інна Вікторівна, старша викладачка кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук).
  • «Практична реалізація стратегічних принципів програми «Дитина» у площині літературного образотворення» (спікерка: Тесленко Олена Володимирівна, вихователька- методистка ЗДО-ЦРД «Щастя-Кідс»).


  БЛОК 2


  «ВПЕВНЕНИЙ СТАРТ» – ОСВІТНІ ПРОГРАМИ ДЛЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО, СЕРЕДНЬОГО І СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ  (модераторка Гавриш Н.В.)

  У другому блоці розкривались доповіді з тем:

  • «Педагогічна система «ВПЕВНЕНИЙ СТАРТ» (спікерка: Хартман Олена Юріївна, старша наукова співробітниця лабораторії психології дошкільника Інституту психології НАПН України, кандидат психологічних наук, доцент).
  • «Впевнений старт: карта активностей взаємодії педагогічної команди» (спікери: Гайдай А.В., вихователь вищої категорії, Ратушняк Ж.П., музичний керівник вищої категорії).
  • «Впровадження комплексної освітньої програми «Впевнений старт» для старших дошкільників» (спікерки: Олешко Людмила Вікторівна, вихователька-методистка Ревнівського  ЗДО «Барвінок» Гірської сільської ради Київської області; Гуменюк Тетяна Сергіївна, директорка ЗДО Ревнівського  ЗДО «Барвінок» Гірської сільської ради Київської області).


  БЛОК 3


  «СТЕЖИНКИ У ВСЕСВІТ» – КОМПЛЕКСНА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ДЛЯ ДІТЕЙ РАННЬОГО І ПЕРЕДШКІЛЬНОГО ВІКУ

  (модераторка Рагозіна В.В.)

  У третьому блоці розкривались доповіді з тем:

  • «Презентація комплексної освітньої програми для дітей раннього і передшкільного віку «Стежинки у Всесвіт»» (спікерка: Крутій Катерина Леонідівна, професорка кафедри дошкільної освіти Вінницького державного педагогічного університету імені М.Коцюбинського, докторка педагогічних наук, наукова керівниця програм).
  • «Можливості запровадження STREM- ОСВІТИ в сучасному закладі дошкільної освіти» (спікерка: Яцун Мар’яна Олександрівна, вихователька-методистка ЗДО компенсуючого типу «Барвінок», м. Львів).
  • «STREM-ОСВІТА і розвиток критичного мислення в дошкільників: практичний аспект» (спікерка: Чілікіна Світлана Леонідівна, вихователька- методистка приватного садочка «Джеронімо», м. Києва).


  БЛОК 4


   «STREM-ОСВІТА» – АЛЬТЕРНАТИВНА ПРОГРАМА ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ІНЖЕНЕРНОГО МИСЛЕННЯ В ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ (модераторка Гавриш Н.В.)

  Четвертий блок був присвячений розкриттю таких тем:

  • «Презентація альтернативної програми формування культури інженерного мислення в дітей дошкільного віку STREM-ОСВІТА» (спікерка: Стеценко Ірина Борисівна, наукова співробітниця Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України, співавторка програм STREM-ОСВІТА та «Стежинки у Всесвіт», авторка технології «Логіки світу» для дітей від 4 до 12 років STREM-ОСВІТи в сучасному закладі дошкільної освіти).
  • «STREM-лабораторія в закладі дошкільної освіти як засіб реалізації альтернативної програми» (спікерка: Андрієнкова Інна Леонідівна, вихователька-методистка ЗДО № 545, Шевченківського району, м. Києва)
  • «Щаблі міжпредметної інтеграції STREM- ОСВІТИ: «бачу», «чую», «відчуваю», «граю», «творю» у роботі з дітьми раннього віку» (спікекар: Шалда Наталія Володимирівна, вихователька-методистка КО «Шосткінський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)» № 1 «Дзвіночок», Сумської області).


  БЛОК 5


  «УКРАЇНСЬКЕ ДОШКІЛЛЯ» – ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

  (модераторка Косенчук О.Г.)

  П’ятий блок розкривав такі питання:

  • «Концептуальні засади програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»» (спікерка: Білан Олександра Іванівна, доцент кафедри педагогіки Львівського ОІППО, кандидат педагогічних наук, доцент, авторка програми «Українське дошкілля»).
  • «Формування рухової та здров’язбережувальної компетентності дошкільників за програмою «Українське дошкілля»» (спікерки: Кравчук Оксана Володимирівна, директорка ЗДО № 3, м. Золочева; Цоба Лариса Ноельївна, вихователька-методистка ЗДО № 3, м. Золочева).


  БЛОК 6


  ОСВІТА І ДОГЛЯД – ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ДЛЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

  (модераторка Рейпольська О.Д. )

  • «Інноваційна система освіти і піклування дітей раннього та дошкільного віку» (спікерки: Піканова Наталія Володимирівна, директорка ТОВ «Мр.Лідер Глобал»; Ковальчук Катерина Василівна, вихователька-методист дитячого центру “Mr.Leader“).

  БЛОК 7


  «СВІТ ДИТИНСТВА» – КОМПЛЕКСНА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

  (модераторка Гавриш Н.В.)

  У шостому блоці висвітлювалися теми:

  • «Світ дитинства — провідник до Базового компоненту дошкільної освіти» (спікерка: Байєр Ольга Миколаївна, завідувачка кафедри дошкільної освіти Запорізького ІППО, кандидат психологічних наук, доцент, авторка програми «Світ дитинства»).
  • «Досвід впровадження комплексної освітньої програми «Світ дитинства» в ЗДО № 3 «Світлячок»» (спікерка: Корендо Раїса Яківна, вихователька-методистка ЗДО № 3 «Сітлячок» м.Енергодар Запорізької області).
  • «Система роботи за комплексною програмою «Світ дитинства» в дошкільних закладах м. Мелітополя» (спікерка: Кривенко Світлана Володимирівна, вихователь- методист ЗДО №26 «Світанок»  загального типу Мелітопольської міської ради Запорізької області).


  БЛОК 8


  «Я У СВІТІ» – ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ДИТИНИ ВІД НАРОДЖЕННЯ ДО ШЕСТИ РОКІВ

  (модераторка Рейпольська О.Д.)

  Восьмий блок розкивав наступні питання:

  • «Особистісна орієнтованість програми «Я У СВІТІ» (спікерка: Савінова Наталія Володимирівна, головна редакторка педагогічних видань МЦФЕР).
  • «Досвід організації освітнього процесу за програмою розвитку дитини від народження до шести років Я у Світі» (спікерка: Павлюченко Тетяна Миколаївна,  вихователька-методистка Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 2 «Ясочка», м. Суми; Матюшенко Лариса Яківна, вихователька-методистка Сумського  дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) № 26 «Ласкавушка» Сумської міської ради).


  БЛОК 9


  «СОНЯШНИК» – КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ, НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ ДЛЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

  (модераторка Косенчук О.Г.)

  Дев’ятий блок був присвячений розкриттю таких тем:

  • «Презентація програми «Соняшник»» (спікерка: Калуська Любомира Василівна, кандидатка педагогічних наук, доцент, авторка понад 600 науково-методичних творів, 10 авторських програм).
  • «Впровадження програми «Соняшник» у практику роботи закладу дошкільної освіти» (спікер: Голей Тарас Борисович, директор ЗДО №1 «Калинонька», м. Івано-Франківська).
  • Програмне забезпечення змісту дошкільної освіти (перелік навчальних видань, рекомендованих для використання в закладах дошкільної освіти) (спікерка: Смішна Олена Анатоліївна, методистка вищої категорії відділу наукового та навчально-методичного забезпечення змісту дошкільної та початкової освіти в Новій українській школі ІМЗО).

  Важливим показником якості проведеного заходу стали позитивні відгуки учасників педагогічного марафону, що засвідчили про його ефективність і дієвість у популяризації інновацій в освітньому процесі ЗДО.

  Детальніше із змістом заходу можна ознайомитися за покликанням: https://youtu.be/tzlkpnJClWA

  Download WordPress Themes
  Download Premium WordPress Themes Free
  Download WordPress Themes
  Download WordPress Themes
  free download udemy paid course
  download redmi firmware
  Free Download WordPress Themes
  udemy free download