logo

Пошук

  Всеукраїнський педагогічний марафон СТРАТЕГІЧНА СЕСІЯ «ІННОВАЦІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЗДО: ПЕДАГОГИ, БАТЬКИ, ДІТИ. ВІНОЧОК ОСВІТНІХ ПРОГРАМ УКРАЇНСЬКОГО ДОШКІЛЛЯ»

  17.12.2021

  16 грудня 2021 року в межах Всеукраїнського педагогічного марафону відбулась стратегічна сесія «ІННОВАЦІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЗДО: ПЕДАГОГИ, БАТЬКИ, ДІТИ. ВІНОЧОК ОСВІТНІХ ПРОГРАМ УКРАЇНСЬКОГО ДОШКІЛЛЯ».

  Організатори конференції: Міністерство освіти і науки України, Державна установа «Український інститут розвитку освіти», Інститут проблем виховання НАПН України, Інститут психології ім. Г. С. Костюка, видавництво «Ранок».

  Модератори заходу:

  • Косенчук Ольга Геннадіївна, начальниця відділу дошкільної та початкової освіти Державної установи «Український інститут розвитку освіти», к.п.н., доцент.
  • Рейпольська Ольга Дмитрівна, завідувачка лабораторії дошкільної освіти і виховання Інституту проблем виховання НАПН України, доктор педагогічних наук, доцент.
  • Гавриш Наталія Василівна, головна наукова співробітниця лабораторії дошкільної освіти і виховання Інституту проблем виховання НАПН України, доктор педагогіч- них наук, професор.
  • Рагозіна Вікторія Валентинівна, провідна наукова співробітниця лабораторії дошкільної освіти і виховання Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник.

  Впродовж семи годин було презентовано дев’ять освітніх програм розвитку, навчання і виховання, а саме: «Дитина», «Впевнений старт», Стежинки у Всесвіт», «Стрім-освіта», «Українське дошкілля», «Освіта і піклування», «Світ дитинства», «Я у світі» та «Соняшник».

  Марафон охоплював 9 блоків, 26 спікерів та 16 тисяч зареєстрованих слухачів.

   


  БЛОК 1


  «ДИТИНА» – ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД 2-Х ДО 7-МИ РОКІВ (модераторка блоку Рейпольська О.Д.).

  У першому блоці були висвітлені доповіді з таких тем:

  • «Програма «Дитина» — вектори парадигмальних змін» (спікерки: Половіна Олена Анатоліївна, завідувачка кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент; Кондратець Інна Вікторівна, старша викладачка кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук).
  • «Практична реалізація стратегічних принципів програми «Дитина» у площині літературного образотворення» (спікерка: Тесленко Олена Володимирівна, вихователька- методистка ЗДО-ЦРД «Щастя-Кідс»).


  БЛОК 2


  «ВПЕВНЕНИЙ СТАРТ» – ОСВІТНІ ПРОГРАМИ ДЛЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО, СЕРЕДНЬОГО І СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ  (модераторка Гавриш Н.В.)

  У другому блоці розкривались доповіді з тем:

  • «Педагогічна система «ВПЕВНЕНИЙ СТАРТ» (спікерка: Хартман Олена Юріївна, старша наукова співробітниця лабораторії психології дошкільника Інституту психології НАПН України, кандидат психологічних наук, доцент).
  • «Впевнений старт: карта активностей взаємодії педагогічної команди» (спікери: Гайдай А.В., вихователь вищої категорії, Ратушняк Ж.П., музичний керівник вищої категорії).
  • «Впровадження комплексної освітньої програми «Впевнений старт» для старших дошкільників» (спікерки: Олешко Людмила Вікторівна, вихователька-методистка Ревнівського  ЗДО «Барвінок» Гірської сільської ради Київської області; Гуменюк Тетяна Сергіївна, директорка ЗДО Ревнівського  ЗДО «Барвінок» Гірської сільської ради Київської області).


  БЛОК 3


  «СТЕЖИНКИ У ВСЕСВІТ» – КОМПЛЕКСНА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ДЛЯ ДІТЕЙ РАННЬОГО І ПЕРЕДШКІЛЬНОГО ВІКУ

  (модераторка Рагозіна В.В.)

  У третьому блоці розкривались доповіді з тем:

  • «Презентація комплексної освітньої програми для дітей раннього і передшкільного віку «Стежинки у Всесвіт»» (спікерка: Крутій Катерина Леонідівна, професорка кафедри дошкільної освіти Вінницького державного педагогічного університету імені М.Коцюбинського, докторка педагогічних наук, наукова керівниця програм).
  • «Можливості запровадження STREM- ОСВІТИ в сучасному закладі дошкільної освіти» (спікерка: Яцун Мар’яна Олександрівна, вихователька-методистка ЗДО компенсуючого типу «Барвінок», м. Львів).
  • «STREM-ОСВІТА і розвиток критичного мислення в дошкільників: практичний аспект» (спікерка: Чілікіна Світлана Леонідівна, вихователька- методистка приватного садочка «Джеронімо», м. Києва).


  БЛОК 4


   «STREM-ОСВІТА» – АЛЬТЕРНАТИВНА ПРОГРАМА ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ІНЖЕНЕРНОГО МИСЛЕННЯ В ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ (модераторка Гавриш Н.В.)

  Четвертий блок був присвячений розкриттю таких тем:

  • «Презентація альтернативної програми формування культури інженерного мислення в дітей дошкільного віку STREM-ОСВІТА» (спікерка: Стеценко Ірина Борисівна, наукова співробітниця Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України, співавторка програм STREM-ОСВІТА та «Стежинки у Всесвіт», авторка технології «Логіки світу» для дітей від 4 до 12 років STREM-ОСВІТи в сучасному закладі дошкільної освіти).
  • «STREM-лабораторія в закладі дошкільної освіти як засіб реалізації альтернативної програми» (спікерка: Андрієнкова Інна Леонідівна, вихователька-методистка ЗДО № 545, Шевченківського району, м. Києва)
  • «Щаблі міжпредметної інтеграції STREM- ОСВІТИ: «бачу», «чую», «відчуваю», «граю», «творю» у роботі з дітьми раннього віку» (спікекар: Шалда Наталія Володимирівна, вихователька-методистка КО «Шосткінський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)» № 1 «Дзвіночок», Сумської області).


  БЛОК 5


  «УКРАЇНСЬКЕ ДОШКІЛЛЯ» – ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

  (модераторка Косенчук О.Г.)

  П’ятий блок розкривав такі питання:

  • «Концептуальні засади програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»» (спікерка: Білан Олександра Іванівна, доцент кафедри педагогіки Львівського ОІППО, кандидат педагогічних наук, доцент, авторка програми «Українське дошкілля»).
  • «Формування рухової та здров’язбережувальної компетентності дошкільників за програмою «Українське дошкілля»» (спікерки: Кравчук Оксана Володимирівна, директорка ЗДО № 3, м. Золочева; Цоба Лариса Ноельївна, вихователька-методистка ЗДО № 3, м. Золочева).


  БЛОК 6


  ОСВІТА І ДОГЛЯД – ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ДЛЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

  (модераторка Рейпольська О.Д. )

  • «Інноваційна система освіти і піклування дітей раннього та дошкільного віку» (спікерки: Піканова Наталія Володимирівна, директорка ТОВ «Мр.Лідер Глобал»; Ковальчук Катерина Василівна, вихователька-методист дитячого центру “Mr.Leader“).

  БЛОК 7


  «СВІТ ДИТИНСТВА» – КОМПЛЕКСНА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

  (модераторка Гавриш Н.В.)

  У шостому блоці висвітлювалися теми:

  • «Світ дитинства — провідник до Базового компоненту дошкільної освіти» (спікерка: Байєр Ольга Миколаївна, завідувачка кафедри дошкільної освіти Запорізького ІППО, кандидат психологічних наук, доцент, авторка програми «Світ дитинства»).
  • «Досвід впровадження комплексної освітньої програми «Світ дитинства» в ЗДО № 3 «Світлячок»» (спікерка: Корендо Раїса Яківна, вихователька-методистка ЗДО № 3 «Сітлячок» м.Енергодар Запорізької області).
  • «Система роботи за комплексною програмою «Світ дитинства» в дошкільних закладах м. Мелітополя» (спікерка: Кривенко Світлана Володимирівна, вихователь- методист ЗДО №26 «Світанок»  загального типу Мелітопольської міської ради Запорізької області).


  БЛОК 8


  «Я У СВІТІ» – ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ДИТИНИ ВІД НАРОДЖЕННЯ ДО ШЕСТИ РОКІВ

  (модераторка Рейпольська О.Д.)

  Восьмий блок розкивав наступні питання:

  • «Особистісна орієнтованість програми «Я У СВІТІ» (спікерка: Савінова Наталія Володимирівна, головна редакторка педагогічних видань МЦФЕР).
  • «Досвід організації освітнього процесу за програмою розвитку дитини від народження до шести років Я у Світі» (спікерка: Павлюченко Тетяна Миколаївна,  вихователька-методистка Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 2 «Ясочка», м. Суми; Матюшенко Лариса Яківна, вихователька-методистка Сумського  дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) № 26 «Ласкавушка» Сумської міської ради).


  БЛОК 9


  «СОНЯШНИК» – КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ, НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ ДЛЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

  (модераторка Косенчук О.Г.)

  Дев’ятий блок був присвячений розкриттю таких тем:

  • «Презентація програми «Соняшник»» (спікерка: Калуська Любомира Василівна, кандидатка педагогічних наук, доцент, авторка понад 600 науково-методичних творів, 10 авторських програм).
  • «Впровадження програми «Соняшник» у практику роботи закладу дошкільної освіти» (спікер: Голей Тарас Борисович, директор ЗДО №1 «Калинонька», м. Івано-Франківська).
  • Програмне забезпечення змісту дошкільної освіти (перелік навчальних видань, рекомендованих для використання в закладах дошкільної освіти) (спікерка: Смішна Олена Анатоліївна, методистка вищої категорії відділу наукового та навчально-методичного забезпечення змісту дошкільної та початкової освіти в Новій українській школі ІМЗО).

  Важливим показником якості проведеного заходу стали позитивні відгуки учасників педагогічного марафону, що засвідчили про його ефективність і дієвість у популяризації інновацій в освітньому процесі ЗДО.

  Детальніше із змістом заходу можна ознайомитися за покликанням: https://youtu.be/tzlkpnJClWA

  Premium WordPress Themes Download
  Download WordPress Themes
  Download WordPress Themes Free
  Premium WordPress Themes Download
  free download udemy paid course
  download lava firmware
  Free Download WordPress Themes
  udemy course download free