logo

Пошук

  Затверджено професійний стандарт керівника (директора) ЗЗСО

  24.09.2021

  Міністерство економіки України затвердило професійний стандарт керівника (директор) закладу загальної середньої освіти, з яким можна ознайомитися перейшовши за цим гіперпокликанням.

  Міністерством освіти і науки України було розроблено проєкт “Професійний стандарт керівника“, який було ухвалено 17 вересня 2021 року та внесено до державного реєстру професійних стандартів.

  Професійний стандарт за професією «Керівник (директор) закладу загальної середньої освіти» визначає особливості роботи керівника закладу при виконанні ним своїх обов’язків, особливості навчання та професійного розвитку, а також нормативно-правову базу, що регулює відповідну професійну діяльність.

  Згідно зі стандартом керівник є представником закладу освіти у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законом та установчими документами закладу освіти. Керівник підпорядковується засновнику закладу освіти.

  Керівником  закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту».

  Керівник (директор) державного, комунального закладу освіти обирається на посаду за результатами конкурсу, що проводиться відповідно до вимог Закону України «Про повну загальну середню освіту» та положення про конкурс, затвердженого засновником або уповноваженим ним органом.

  Обрання та призначення на посаду керівника (директора) приватного, корпоративного закладу освіти здійснюється засновником відповідно до установчих документів закладу освіти. Протягом першого року після призначення на посаду керівник (директор) закладу освіти (крім  приватного закладу) зобов’язаний протягом першого року після призначення на посаду пройти курс підвищення кваліфікації з управлінської діяльності обсягом не менше 90 навчальних годин (три кредити ЄКТС).

  Відповідність керівника (директора) займаній посаді визначається за результатами атестації, проведення якої передбачено не рідше ніж один раз на 5 років. Необхідною умовою атестації керівника (директора) є проходження підвищення кваліфікації у міжатестаційний період.

  Професійний стандарт керівника (директора) закладу загальної середньої освіти визначає загальні компетентності керівника закладу: громадянську, соціальну, культурну, когнітивну та підприємницьку та окреслює трудові функції (професійні компетентності за трудовою дією або групою трудових дій, що входять до них).

  Download WordPress Themes Free
  Download Nulled WordPress Themes
  Download WordPress Themes
  Premium WordPress Themes Download
  online free course
  download redmi firmware
  Download Premium WordPress Themes Free
  udemy paid course free download