logo

Пошук

  PISA: аналіз результатів України

  02.03.2020

  PISA в межах кожного свого трирічного циклу оцінює грамотність (literacy) учнів/студентів у читанні, математиці та природничо-наукових дисциплінах. Успішність у кожній із цих трьох галузей тлумачиться з погляду рівнів сформованості його грамотності за шкалою PISA, де Рівень 6 — найвищий, а Рівень 1 (і нижчі) — найнижчий. Рівень 3 – найбільш типовий для серед 15-річних підлітків.

  Читацька грамотність — це здатність сприймати, аналізувати, використовувати й оцінювати письмовий текст задля досягнення певних цілей, розширювати свої знання й читацький потенціал, а також посилювати свою готовність брати активну участь у житті суспільства. Базового рівня сформованості читацької грамотності досягли 74,1% учнів, з них 46,4%  досягли рівня 3 і вище.

  Математична грамотність учня визначається як його здатність формулювати, застосовувати й інтерпретувати математику в різноманітних контекстах. Це включає математичні міркування й застосування математичних понять, процедур, фактів та інструментів для опису, пояснення й прогнозування явищ. Грамотність у галузі математики допомагає зрозуміти роль математики у світі, робити аргументовані висновки й приймати рішення, необхідні людям як творчим, активним і свідомим громадянам. Базовий рівень математичної грамотності мають 64% учнів, з них 37,9%  мають рівень 3 і вище.

  Природничо-наукова грамотність визначається як здатність учня як свідомого громадянина вивчати й вирішувати питання, пов’язані з наукою й науковими ідеями. Науково грамотна особа готова аргументовано міркувати про науку й технології, що потребує від неї таких компетентностей: пояснювати різноманітні явища з наукової позиції, оцінювати й розробляти наукове дослідження, а також інтерпретувати дані й докази з наукової позиції. Базового рівня сформованості математичної грамотності досягли 73,6% учнів, з них 43,6%  досягли рівня 3 і вище.

  Деякі висновки за результатами PISA-2018

  Середні показники результатів українських учнів у всіх трьох галузях нижчі за середні по країнах Організація економічного співробітництва та розвитку. Ця різниця близька до еквівалента в один рік навчання.

  На нинішньому етапі перед Україною постає складне, але досяжне завдання: збільшити відсоток учнів із вищими рівнями сформованої грамотності.

  З-поміж трьох галузей в Україні найбільш проблемною є математика, у більшості референтних країн немає значних відмінностей між результатами у трьох предметних галузях.

  Гендерні відмінності: дівчата демонструють значно вищий рівень читацької грамотності порівняно з хлопцями (ця тенденція спостерігається у середньому по країнах ОЕСР і у референтних країнах), з математичної та природничо-наукової грамотності дівчата демонструють нижчий рівень порівняно з хлопцями.

  Простежується залежність між середнім рівнем успішності учнів і їхнім соціально-економічним індексом. Так в Україні успішність учнів, які мають низькі показники соціально-економічного статусу, гірша, ніж таких самих учнів у країнах ОЕСР і майже наближаються до значень країн ОЕСР для учнів із високим соціально-економічним статусом.

  В Україні спостерігається суттєва різниця між успішністю в читанні учнів, які навчаються в закладах освіти, що розташовані в різних типах місцевості:

  Середній бал із читання
  Велике місто понад млн жителів 499,4
  Місто від 100 тисяч до млн 479,9
  Невелике місто від 15 тисяч до 100 тисяч 463,7
  Містечко/селище від 3 до 15 тисяч 456,9
  Село, хутір менше 3 тис 420,6

  Національний звіт за результатами міжнародного дослідження якості освіти PISA-2019 дивіться за покликанням.

  Джерело за покликанням

  Download WordPress Themes
  Free Download WordPress Themes
  Free Download WordPress Themes
  Download Best WordPress Themes Free Download
  ZG93bmxvYWQgbHluZGEgY291cnNlIGZyZWU=
  download mobile firmware
  Free Download WordPress Themes
  free online course